TOPlist

Všeobecné cenové podmínky společnosti Ing. Vojtěch Lečbych – IVL

1. Ceny jednotlivých produktů společnosti Ing. Vojtěch Lečbych – IVL (dále jen prodávající)
1.1. Prodávající stanovuje ceny dle platného ceníku jenž vstoupil v platnost 1. ledna 2018.

 

2. Změna ceny
2.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny svých produktů bez udání důvodu.
2.2. Prodávající se zároveň zavazuje o této změně informovat všechny své zákazníky, kterých by se tato cenová změna mohla dotknout.

 

3. Smluvní ceny
3.1. Pokud uzavřou prodávající s kupujícím písemnou smluvní dohodu o smluvních cenách jsou obě strany povinny tuto smluvní dohodu dodržovat.
3.2. Tato smluvní dohoda mezi oběma stranami se musí minimálně jednou ročně a to k (1. 1. 20xx) novému kalendářního roku obnovovat.
3.3. Pokud se tak nestane, automaticky budou zákazníkovi účtovány ceny podle aktuálního ceníku.
3.4. Se změnami ve smluvních cenách musí souhlasit obě strany.
3.5. Nejedná-li se však o nový kalendářní rok 20xx.

 

4. Změna výše ceny při větším jednorázovém odběru zboží
4.1. Prodávající může kupujícímu nabídnout při větším odběru zboží slevu z ceny požadovaného množství. Výše této slevy se bude odvíjet od množství odebíraného zboží.
4.2. Není stejná na všechny produkty.
4.3. Velikost slevy u jednorázového odběru určuje prodávající.

 

5. Změna výše ceny při pravidelném odběru zboží
5.1. Prodávající může kupujícímu nabídnout při pravidelném odběru zboží slevu z ceny požadovaného zboží. Výše této slevy se bude odvíjet od množství a četnosti odebíraného zboží za jeden měsíc, tj. za 31 dnů, nebo jeden rok, tj. po sobě jdoucích dvanáct měsíců.
5.2. Velikost slevy není stejná na všechny produkty.
5.3. Velikost slevy u pravidelného odběru určuje prodávající

 

Ve Zlíně 1.4.2021

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Vojtěch Lečbych
 


Aktualizováno:

9.10.2023

 

KONTAKTY:

 

IČO:60560908
DIČ:CZ5602130809 

 

Ředitel
Ing. Vojtěch Lečbych

GSM: 602 781 706

 

Obchodní asistentka

Lenka Jurčíková

GSM: 606 929 181

 

Kontakt do kanceláře

TEL.: 577 523 563

e-mail: ivlecbych@seznam.cz

 

ADRESY:

Sídlo provozovny:

Ing. Vojtěch Lečbych

Malotova 5264

Areál Svit Zlín

113. budova

1. patro

760 01 ZLÍN

 

Sidlo společnosti:

Ing. Vojtěch Lečbych - IVL

U Hřiště 457
760 01 ZLÍN

 

ALRIVA s.r.o.

IČO:29007356

DIČ:CZ29007356