TOPlist

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

                                               Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Kupující:

Jméno a příjmení ..............................................................................................

Adresa ................................................................................................................

Telefon a e-mail ..................................................................................................

 

Prodávající:

Ing. Vojtěch Lečbych – IVL, U Hřiště 457, 760 01 Zlín, IČ: 60560908, DIČ: CZ5602130809

 

Dne …………………….… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.ivlecbych.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

číslo daňového dokladu (faktury) …………………………………

Toto zboží jsem převzal(a) dne …………………………………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE *(nehodící se škrtněte)

* (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)

druh zboží ………………………………….……………………………………………….

značka zboží ………………………………….……………………………………………….

V případě, že se jedná o více kusů, uveďte počet kusů, který vracíte.

Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………………….…Kč, ve prospěch mého bankovního účtu č. …………………………………………………...…, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy vč. vráceného zboží.

 

Místo……………………, dne ……………………

.....................................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie kupního dokladu
 


Aktualizováno:

9.2.2024

 

KONTAKTY:

 

Ing. Vojtěch Lečbych - IVL

IČO:60560908
DIČ:CZ5602130809 

 

Ředitel
Ing. Vojtěch Lečbych

Mobil:

+420 602 781 706

 

Obchodní asistentka

Lenka Jurčíková

Mobil:

+420 606 929 181

 

Kontakt do kanceláře

Telefon:

+420 577 523 563

 

e-mail:

ivlecbych@seznam.cz

 

ADRESY:

 

Sídlo provozovny:

Ing. Vojtěch Lečbych

Malotova 5264

Areál Svit Zlín

113. budova

1. patro

760 01 ZLÍN

 

Sidlo společnosti:

Ing. Vojtěch Lečbych - IVL

U Hřiště 457
760 01 ZLÍN

 

 

 

ALRIVA s.r.o.

IČO:29007356

DIČ:CZ29007356